SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ                     (KURULUŞ 1958)


Tarihçemiz:

Big Image

1950'li yıllar, ülkemiz için gerek siyasi, gerekse ekonomik ve ticari açıdan bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.2.Dünya savaşını takip eden yıllarda tek partili sistemden çok partili sisteme geçilmiş, tüm sektörleri etkisi altına alan bu değişikliğe bağlı olarak ekonomik alanda önemli gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştı.Özellikle ekonomik anlamda dışa açılmaya bağlı olarak yatırımlara iştirak eden yabancı şirketlerin kendi uygulamalarını da birlikte getirmeleri bütün sektörleri harekete geçirmişti.
Bu gelişmeler, doğal olarak, sigorta sektörü üzerinde de olumlu etkilerde bulunmuş, yeni konularla tanışma imkanı elde edilmiş, uluslararası platformda verilmekte olan teminat şekil ve şartları ile karşılaşma fırsatı bulunmuştu.
Yazinin devami için tıklayınız...

Sunumlar:

Duyuru:

Etkinlik:

18. Ocak 2011 günü düzenlediğimiz, derneğimizin kurucu üyeleri ve sektörümüzün çok değerli isimlerinden Sn. Osman Yücesan ve Sn. İlham Saner'i, Sn. Cahit Nomer'in konuşmacı olarak katıldığı toplantımıza ait fotoğraf ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz

Yayınlarımız:

Image 1958-1959 Devresi Konferansları 1959 Yangın Sigortalarında Konservasyon Tesbitindeki Esaslar - Ömer Yanlızoğlu Sigorta Eğitimi - Ali H. Neyzi Sigortacılıkta Yeni İşin Ehemmiyeti - Faruk Seven
Yazinin devami için tıklayınız...

Linklerimiz:

İletişim: