SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ                     (KURULUŞ 1958)


Yayınlarımız:

SİGORTA TATBİKATÇILARI CEMİYETİ YAYINLARI

1958-1959 Devresi Konferansları 1959 Yangın Sigortalarında Konservasyon Tesbitindeki Esaslar - Ömer Yanlızoğlu

Sigorta Eğitimi - Ali H. Neyzi Sigortacılıkta Yeni İşin Ehemmiyeti - Faruk Seven Excess of Loss Treteleri - Osman Yücesan Deniz Yolu ile Naklonulan Malların Sigortasına Mahsus Poliçenin Umumi Şartları - Melih İsfendiyar Yangın Mevzuunda Mesuliyet Sigortaları - Nurettin Yamanlar Tabii Afetlerin İka Ettiği Zararlara Karşı Sigorta - İlham Saner Atomik Enerji ve Sigorta - Haşim Ekener

Yangın Sigortaları Kaideleri ve Tatbikatı 1962 Osman Yücesan

Sigorta Eğitimi 1960 Ali H. Neyzi

1960-1961 Devresi Konferansları 1961 Trafik Kazaları Muvacehesinde Sigortacının Durumu ve Temennileri - Yaşar Aybek Sigorta Şirketlerinde Satış Teşkilatı - Ali H. Neyzi Yangın Hasarlarında Orantı ve Zarara Katılma Kuralları - Ali H. Neyzi Can Sigortalarında Rücu Hakkı - Faruk Seven Hayat Sigortalarında İstihsal ve Sigortalılarla Sigorta Şubeleri Arasında Husule Gelen İhtilaflar - Nurettin Somer Yangından Korunma - Osman Yücesan Mütüel Sigorta Teşekkülleri - Aziz Önen Müteahhidin Bütün Rizikolara Karşı Sigortası - Ömer Yanlızoğlu

Yangın Rizikolarının Teftişi 1962 Haşim Ekener

Hayat Sigortası (Aritmetik ile İzahı ) 1964 Yabancı Yayın Çeviren Ali H. Neyzi

Lloyd's 1966 Yabancı Yayın Çeviren Fahiman Şakarcan

Sigorta Muhasebesi 1967 Sedat Sağlam

Uçak Sigortaları 1973 Osman Yücesan

Sigortada Halkla İlişkiler ve Reklam Sorunu 1974 Açık Oturum Başkan : Melih İsfendiyar Konuşmacılar : Nail Keçili, Ali H. Neyzi, Erdoğan Sergici, Ergün Türker

Yurt Dışından Reasürans Almak 1975 Açık Oturum Başkan : Erdoğan Sergici Konuşmacılar : Faruk Seven, Ömer Yanlızoglu, Osman Yücesan, Cahit Nomer

SİGORTA TATBİKATÇILARI DERNEĞİ YAYINLARI

Konferans - 12 Aralık 1985 Türkiye'de Sigorta Eksperliğinin Sorunları - İlkay Bilgişin

Açık Oturum - 11 Eylül 1985 Türkiye'de Sigorta Tarife Rejimi Başkan : Osman Yücesan Konuşmacılar : Alaattin Büyükkaya, Ergin Gediz, Adli Okuş

Konferans - 10 Nisan 1986 Dünya Reasürans Piyasasındaki Son Gelişmeler - Çetin Alanya

Açık Oturum - 26 Kasım 1986 Türkiye'de Otomobil Sigortaları ve Sorunları Başkan :Tacettin Aliefendioğlu Konuşmacılar :Okan Balcı, Fadıl Güvenç, Güner Yalçıner

Açık Oturum - 18 Haziran 1987 Müşterek Avarya Başkan : Ömer Yanlızoğlu Konuşmacılar : Fahiman Tekil, Gündüz Aybay, Osman Yücesan

Konferans - 24 Kasım 1987 Uluslararası Denizcilik ve Ticaretteki Sahtekarlık Olayları - Hüseyin Yunak

Açık Oturum - 18 Şubat 1988 Sigorta Murakebe Kanunu Başkan : Cahit Nomer Konuşmacılar : Haydar Arseven, Reha Bavbek, Cemal Zağra

Açık Oturum - 14 Ekim 1988 Sigorta Murakabe Kanunu Uyarınca Çıkarılan 21.06.1988 ve 21.08.1988 Tarihli Yönetmelikler Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Çetin Alanya, Haydar Arseven, Fadıl Güvenç, Osman Yücesan

Konferans - 11 Ekim 1989 Avrupa Topluluğu Sigorta Mevzuatı ve Türk Sigorta Mevzuatı ile Karşılaştırılması - Zihni Metezade

Açık Oturum - 17 Ocak 1990 Sağlık Sigortaları Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Gülçin Yılmaz, Abdullah Karacık

Açık Oturum - 21 Mart 1990 Türkiye'de Sigorta Tarife Rejimi Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Cemal Ererdi, Faruk Ömrüuzak

Konferans - 13 Şubat 1991 Harp Rizikoları ve Sigorta - Mehmet Yazıcı

Açık Oturum - 12 Mart 1992 24.10.1991 Tarihli Sigorta ve Reasürans Aracıları Hakkında Yönetmelik Başkan : Cengiz Akatlı Konuşmacılar : Rayegan Kender, Cemal Ererdi, Ahmet Çelebiler

Açık Oturum - 5 Kasım 1992 Ülkemizde Hayat Sigortalarının Dünü,Bugünü,Yarını Başkan : Faruk Seven Konuşmacılar : Osman Yücesan, Hasan Eskil, Tevfik Cansız

Duyuru:

Etkinlik:

18. Ocak 2011 günü düzenlediğimiz, derneğimizin kurucu üyeleri ve sektörümüzün çok değerli isimlerinden Sn. Osman Yücesan ve Sn. İlham Saner'i, Sn. Cahit Nomer'in konuşmacı olarak katıldığı toplantımıza ait fotoğraf ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz

Yayınlarımız:

Image 1958-1959 Devresi Konferansları 1959 Yangın Sigortalarında Konservasyon Tesbitindeki Esaslar - Ömer Yanlızoğlu Sigorta Eğitimi - Ali H. Neyzi Sigortacılıkta Yeni İşin Ehemmiyeti - Faruk Seven
Yazinin devami için tıklayınız...

Linklerimiz:

İletişim: